Privacybeleid

Privacybeleid(overeenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens conform de bepalingen van artikel 28 van de algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016)AlgemeenWe vinden de bescherming van je privacy uiterst belangrijk. We willen je zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Hieronder vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, wat je privacy-rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

1- Verantwoordelijke voor de verwerking

Nummer door de commissie toegekend aan de verantwoordelijke: HM 003021849

Naam:
Mobar vzw


Ondernemingsnummer/BTW nummer:
BE 0870.940.036


Adres:
Ottergemsesteenweg Zuid 680
9000 Gent
België


Juridisch statuut van de verantwoordelijke voor de verwerking:
– Rechtspersoon
– Vereniging zonder winstoogmerk (vzw)

2- De verwerking

Nummer door de commissie toegekend aan de verwerking : VT 005052725

 1- Benaming van de verwerking
     – Organisatie van dienstverlening met betrekking tot toegankelijk en aangepast vervoer

 2- Doel of geheel van samenhangende doeleinden waarvoor gegevens worden verwerkt
     – Klantenbeheer
      – Marktonderzoek
      – Statisch onderzoek


 3- Categorieën van gegevens die verwerkt worden
     – Identificatiegegevens (naam, adres, tel, …)
      – Elektronische lokalisatiegegevens (GSM,GPS, …)
      – Financiële bijzonderheden
      – Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, …)                                                                    
      – Fysische gegevens (beperking, hulpmiddel, lichamelijke gezondheid ….)
      – Psychische gegevens (persoonlijkheid, karakter, psychische gezondheid…)
      – Lidmaatschappen
      – Woningkenmerken
      – Gegevens met betrekking tot de zorg
      – Risicosituaties en risicogedragingen

 4- Wettelijke of reglementaire basis(en)
      Wet, decreet, ordonnantie, KB, besluit of beraadslaging van
       08/12/1992 :  Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking
                                 van persoonsgegevens, art.7, paragraaf 2,a)

Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016      
25/05/2018 : invoegetreding Europese wet inzake bescherming van de privacy van de Europese burger(GDPR)

 5- Categorieën ontvangers en categorieën gegevens die kunnen worden verstrekt
      De geregistreerde persoon zelf
           – Identificatiegegevens (naam, adres, tel, …)
           – Elektronische lokalisatiegegevens (GSM, GPS…)
           – Financiële bijzonderheden
           – Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat,…)
           – Lidmaatschappen
           – Woningkenmerken
           – Lichamelijke gezondheid
           – Psychische gezondheid
           – Gegevens met betrekking tot de zorg
           – Risicosituaties en risicogedragingen


       Professionele raadgevers van geregistreerde personen
            – Identificatiegegevens (naam, adres, tel, …)
            – Elektronische lokalisatiegegevens (GSM, GPS…)

       Individuen of organisaties in directe relatie met de verantwoordelijke
            – Identificatiegegevens (naam, adres, tel, …)
            – Elektronische lokalisatiegegevens (GSM, GPS…)

       Persoonlijke relaties van de geregistreerde persoon

            – Identificatiegegevens (naam, adres, tel, …)
            – Elektronische lokalisatiegegevens (GSM, GPS…)

 6- Welke maatregelen zijn er om de mededeling van gegevens aan derden te beveiligen
           – Waarborgen contractueel overeengekomen met de ontvanger
             – Technische maatregelen (vb. paswoorden, coderen, crypteren..)

 7- Hoe worden de betrokken personen in kennis gesteld van de registratie van hun gegevens
      Persoonsgegevens bij de betrokkene zelf verkregen (art.9,§ 1 WVP)
             – Bij inschrijving van betrokkene en bij gelegenheid van de gegevensverzameling

      Persoonsgegevens niet bij de betrokkene zelf verkregen (art.9,§ 2 WVP)
             – Wanneer de mededeling van de gegevens aan een derde overwogen wordt

 8- Tot wie kunnen de geregistreerde personen zich richten om hun rechten uit te oefenen?
     Het recht op toegang van de betrokkene tot zijn gegevens en het recht om de verbetering en de verwijdering
      ervan te verkrijgen, worden in de art. 10-12 WVP  voorzien.


      Naam en voornaam( en/of naam van de dienst)
            Mobar vzw
     Adres
            Ottergemsesteenweg Zuid 680
            9000 Gent, België
     Telefoon:   +32 9 216 20 67
     E-mail:       info@mobar.eu


 9- Bijzondere maatregelen voor de uitoefening van de rechten

10- Voorziene bewaartermijn
      

Elektronische lokalisatiegegevens (GSM, GPS,…)10 jaren
Psychische gegevesn (persoonlijkheid, karakter,…)10 jaren
Psychische gezondheid10 jaren
Lidmaatschappen10 jaren
Fysische gegevens (grootte, gewicht, …)10 jaren
Identificatiegegevens (naam, adres, tel, …)10 jaren
Gegevens met betrekking tot de zorg10 jaren
Lichamelijke gezondheid10 jaren
Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgelijke staat, …)10 jaren
woningkenmerken10 jaren
Financiële bijzonderheden10 jaren

 
11- Algemene beschrijving van de veiligheidsmaatregelen
       Algemene maatregelen genomen tot waarborg van de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de
         verwerking (art.16 WVP)

12- Gegevens die naar het buitenland worden verzonden: nihil

Ons Adres:

Mobar VZW

Ottergemsesteenweg Zuid 680
9000 Gent
Tel: 09 216 20 67
Mobar VZW

Klik op de kaart voor een grotere weergave

Secured By miniOrange